Results PL

Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich testów, jakie rozwiązali polscy uczestnicy projektu.

Leaderboard: Moduł końcowy - Test wyjściowy

maximum of 30 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leaderboard: Moduł 5 - Blogi i pozyskiwanie informacji

maximum of 4 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leaderboard: Moduł 4 - E-bankowość, E-handel, E-urząd, E-czytelnictwo

maximum of 7 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leaderboard: Moduł 3 – Multimedia

maximum of 4 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leaderboard: Moduł 2 – Komunikacja w Internecie

maximum of 7 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available


Leaderboard: Moduł 1 - Podstawy obsługi komputera

maximum of 8 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available