Poland

Wyniki wszystkich rozwiązanych testów dostępne TUTAJ.

Wszelkie materiały i prace wykonane przez uczestników dostępne TUTAJ.Syllabus i instrukcja rozwiązywania testów

Poniżej można pobrać Syllabus zajęć komputerowych w ramach projektu realizowanego w Polsce a także dokładną instrukcję dotyczącą logowania się na niniejszą platformę i rozwiązywania testów wiedzy.

Syllabus zajęć w wersji polskiej

Instrukcja obsługi platformy e-learningowejTEST WYJŚCIOWY

Niniejszy test jest ostatnim. Zawiera wszystkie pytania z poprzednich testów (modułów). Łącznie do rozwiązania 30 pytań. Czas na rozwiązanie to 60 minut. Powodzenia!Moduł 5 – Blogi i pozyskiwanie informacji

Moduł 5 – test wejściowy

To już ostatni test wejściowy. Dotyczy wyszukiwania informacji w Internecie.Moduł 4 – E-bankowość, E-handel, E-urząd, E-czytelnictwo

Moduł 4 – test wejściowy

Niniejszy test zawiera 7 pytań. Dotyczy głównie obsługi bankowości i urzędów internetowych. Życzymy powodzenia!Moduł 3 – Multimedia

Moduł 3 – test wejściowy

Trzeci test wejściowy dotyczy multimediów w Internecie. Z powodu małej ilości pytań czas na rozwiązanie to tylko 3 minuty. Prosimy odpowiadać tylko na pytania, których znamy poprawne odpowiedzi. Życzymy powodzenia.Moduł 2 – Komunikacja w Internecie

Poniżej można pobrać materiały dydaktyczne związane z pierwszą częścią kursu.

Poczta i wyszukiwanie zdjęć

Chmura

Moduł 2 – test wejściowy

Test początkowy z drugiego modułu składa się z 7 pytań. Poprawnych odpowiedzi na jedno pytanie może być kilka. W razie braku wiedzy co do poprawnych odpowiedzi prosimy nie odpowiadać na dane pytanie. Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.Moduł 1 – Podstawy obsługi komputera i korzystania z sieci Internet

Poniżej można pobrać materiały dydaktyczne związane z pierwszą częścią kursu.

Podstawy obsługi klawiatury

Operacje na plikach i folderach

Moduł 1 – test wejściowy

Pierwszy test wejściowy z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z sieci Internet. Czas na rozwiązanie całego testu to 13 minut. Proszę kliknąć na poniższy przycisk aby rozpocząć rozwiązywanie.